— Privacy Policy —


TIETOSUOJASELOSTE Luisustore
Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.Rekisterinpitäjät:
Luisu's Garage, (Y-tunnus 2910873-6)
Martinsyrjäntie 8B4,
05810 Hyvinkää

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:
Antti Hanninen
Luisu's Garage
Martinsyrjäntie 8 b 4
Puhelin: +358 456776 153
Sähköposti: luisusgarage@gmail.com

Rekisterin nimi:
Luisustore-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, luototuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös tarjousten sekä muun markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamisessa rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käytetään lisäksi uutiskirjeiden lähettämisen ja muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä sekä suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterinpitäjillä on oikeus käyttää alihankkijoita Luisustore-verkkokauppaan liittyvien palvelujen tarjoamisessa, toteuttamisessa ja maksamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi ja maksamiseksi.Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtumat, asiointitiedot, käyttäjätunnus, salasana, poikkeavat toimitusosoitteetSäännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään ostotapahtuman yhteydessä. Ostotapahtumatiedot kerätään rekisterinpitäjien sähköisistä tietojärjestelmistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.Henkilötietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjät eivät säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti viranomaisille ja rekisterinpitäjien kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille palvelujen tarjoamista, asiakastilausten toimittamista ja maksamista varten. Rekisterinpitäjien yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Rekisterin suojauksen periaatteet
Luisustore-verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu Luisustoren sähköiseen tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämä manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.Evästeet
Verkkokauppa-palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, asiakkaan tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen ja esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin hallintaan. Evästeet eivät vahingoita asiakkaiden tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeitä käytetään lisäksi anonyymien tilastotietojen keräämiseen Rekisterinpitäjien www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä asiakkaiden henkilötietoihin. Palautteen avulla pyritään jatkuvasti parantamaan www-sivujen sisältöä. Asiakas voi poistaa evästeet vierailunsa jälkeen tai kieltää niiden käytön selaimensa asetuksissa. Tällöin www-sivujen toiminnassa saattaa kuitenkin esiintyä häiriöitä.

Voimassa 26.12.2019 alkaen